TILAA KOKEILE MAKSUTTA
+358 40 777 2361
webCRM front page toggle
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Palvelupyyntöjen tehokas käsittely

Asiakkaiden kysymysten, reklamaatioiden ja pyyntöjen tehokas ja ammattimainen käsittely on ratkaisevaa yrityksen maineen ja asiakassuhteiden hallinnan kannalta. webCRM:ssä on tukimoduuli, jonka avulla tukitiimi voi käsitellä saapuvat palvelupyynnöt nopeasti, yhdenmukaisesti ja tarkasti.

Dia 9 TukiKohokohdat:

 • Tukiresurssit hyötykäyttöön minimoimalla luppoaika

 • Palvelupyyntöjen osoittaminen tukitiimin jäsenille osaamisalueiden ja työtilanteen mukaan nopeiden ja täsmällisten vastausten takaamiseksi

 • Kommentti- ja vastauspyynnöt muilta tiiminjäseniltä ennen asiakkaalle vastaamista

 • Tukitiimin jäsenet näkevät asiakkaan tilan, käynnissä olevat myyntitehtävät, avoimet tarjoukset ja sovitut tapaamiset ja ottavat ne huomioon asioiden käsittelyssä ja käsittelyjärjestyksen määrittämisessä

 • Kysymys- ja vastausluettelot takaavat nopean ja yhdenmukaisen kysymysten käsittelyn

 • Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut sisältävä palvelupyyntöloki takaa ammattimaisen käsittelyn

 • Myyntiedustajat näkevät keskeneräiset ja käsitellyt tukitehtävät ja voivat käyttää niitä seuraavan myyntisoittonsa sisältöä laatiessaan

 • Myyntiedustajat voivat luoda palvelupyyntöjä suoraan asiakaskortilta, mikä takaa nopean ja tehokkaan käsittelyn

 • Asiakkaille voidaan sallia pääsy palvelupyyntöihin verkkoportaalin kautta

 • Automaattinen palvelupyyntöjen luominen verkkosivuston lomakkeen kautta

 • Automaattinen ajan vähennys kellokortilta

 • Automaattinen palvelupyyntönumeron osoittaminen helpottaa ja palvelupyyntöjen löytämistä ja seurantaa

 • Palvelupyyntöjen analysointi tehostaa tukipalvelu-, tuote- ja koulutustarjontaa

 • Palvelupyyntöjen tilan (esim. kesken, myöhässä, käsitelty) tarkistaminen resurssien varmistamiseksi


Tuki on tärkeä osa asiakassuhteita

Asiakkaat odottavat, että yritys kohtelee heitä ammattimaisesti ja yhdenmukaisesti riippumatta siitä, kenen kanssa he asioivat. Tyytyväiset asiakkaat ovat hyviä asiakkaita. Siksi asiakaspalvelun ja myynnin prosessien ja järjestelmien on liityttävä toisiinsa, jotta ne voivat hyötyä toisistaan ja tukea toisiaan. Asiakaspalvelu osaa asettaa asiakkaiden palvelupyynnöt tärkeysjärjestykseen ja myynti saa kokonaiskäsityksen asiakkaan pyynnöistä ja pystyy tekemään lisämyyntiä tehokkaasti.


Nopeampi ja johdonmukaisempi käsittely kysymysten ja vastausten avulla

Asiakkaat kysyvät usein samoja kysymyksiä. Jos kysymykset ovat yleisluontoisia, tukipalvelun aikaa vapautuu merkittävästi, kun käytetään kysymys- ja vastausluetteloa. Näin taataan myös, että kaikki yrityksen työntekijät vastaavat asiakkaille samalla tavalla. Tukitiimi voi tarkistaa, onko kysymykseen valmista vastausta ja lähettää sen asiakkaalle nopeasti.


Palvelupyyntöloki auttaa käsittelemään pyyntöjä ammattimaisesti

Palvelupyyntölokista yrityksen työntekijät näkevät asiakkaan palvelupyynnön tarkan sisällön, käydyt keskustelut ja asiakkaalle annetut vastaukset. Lokin avulla monitahoiset ja pitkäkestoiset tapaukset on helpompi ratkaista, ja asiakas saa yrityksen toiminnasta ammattimaisemman ja henkilökohtaisemman kuvan.


Ratkaisunopeuden kirjaus

Järjestelmässä voi käyttää kellokorttia asiakkaan palvelemiseen käytetyn ajan kirjaamiseen. Sen avulla voidaan tarkastella myös palvelunopeutta sekä kokonaisuutena että tyypeittäin ja tuotteittain tai jopa työntekijäkohtaisesti. Yritys voi sen avulla selvittää, tarvitaanko lisää työvoimaa tai koulutusta.


Analysoi tukipyynnöt

webCRM:n raportointityökalu auttaa analysoimaanpalvelupyynnöt tehokkaasti. Järjestelmässä voidaan analysoida esimerkiksi pyyntöjen kiireellisyys ja selvittää, millaisia pyyntöjä asiakkaat pitävät kiireellisinä ja millaisia vähemmän kiireellisinä. Lisäksi voidaan tutkia pyyntöjen sulkemisen syitä ja tarkastella kulloinkin suljettujen ja avoimien pyyntöjen määrän. Jos yrityksessä on käytössä aikakirjaus, voidaan selvittää, miten nopeasti mikäkin pyyntötyyppi on käsitelty. Nämä tiedot voivat auttaa selvittämään esimerkiksi, tarvitseeko henkilökunta tuote- tai muuta koulutusta tai onko yrityksen tuotevalikoimaa kehitettävä. webCRM takaa, että asiakaspalvelun ja tukitiimin tiedot ovat myös myynnin ja johdon käytettävissä.


Myönnä asiakkaille pääsy heidän palvelupyyntöihinsä

Asiakkaille voi myöntää oikeuden luoda uusia palvelupyyntöjä ja tarkastella keskeneräisten palvelupyyntöjen tilaa. Asiakkaalle voi myöntää oikeudet käyttää valittuja webCRM-järjestelmän osia asiakasportaalin kautta, joka on yhteydessä webCRM:ään. Asiakasta rauhoittaa, kun hän voi nähdä monitahoisen tai pitkäkestoisen asian käsittelyn etenevän, ja samalla säästyy myös yrityksen aikaa, kun edistymisestä ei tarvitse tiedottaa erikseen.


Tutustu järjestelmään maksutta 14 päivän ajan
Saat myös kuukausittaisen uutiskirjeen. Emme jaa tietojasi, ja voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa.

KOKEILE MAKSUTTA

Ota yhteyttä

+358 40 777 2361

webCRM
Kukkumäenrinne 1 D
02280 Espoo
Suomi

Lähetä meille sähköpostiaPrivacy Policy

Seuraa meitä

webCRM on perustettu vuonna 2005, ja yrityksellä on toimipisteet 11 maassa. Yrityksemme on kasvanut kannattavasti vuodesta toiseen alusta lähtien. webCRM:lle on myönnetty tanskalaisen Børsen-lehden talouskasvusta myönnettävä Gazelle-palkinto viitenä peräkkäisenä vuonna.

+358 40 777 2361

CRM

Customer relationship management

Seuraa meitä