BESTILLING GRATIS PRØVEPERIODE
+46(0)8-572 365 40
webCRM front page toggle
Kundestøtte

Kundestøtte

Håndter kundestøtte effektivt

Effektiv håndtering av spørsmål, klager og forespørsler fra kunder er avgjørende for bedriftens rykte, og for å holde på kundene. webCRM har en innebygd kundestøttemodul, slik at kundestøtteavdelingen kan håndtere innkommende saker raskt, konsistent og presist.

Bilde 9: StøtteHøydepunkter:

 • Maksimer bruken av kundestøtteressurser ved å minimere uvirksom tid

 • Tildel og endre tildelingen av saker til de ansatte på kundestøtte basert på ferdigheter og arbeidsmengde. Dermed sørger du for rask og presis respons

 • Få innspill og svar fra andre ansatte før svaret sendes til kunden

 • Ansatte på kundestøtte kan se kundestatus, pågående salgsaktiviteter, åpne tilbud og avtalte møter, slik at de kan ta hensyn til dette når de håndterer og prioriterer kundestøttesaker

 • Liste over ofte stilte spørsmål for rask og konsistent håndtering av forespørsler

 • Sakslogg med tidligere dialog for profesjonell håndtering

 • Selgere kan se pågående og tidligere kundestøttesaker. Dette kan være nyttig i forbindelse med neste salgssamtale

 • Selgere kan opprette kundestøttesaker direkte fra kundekortet for rask og effektiv håndtering

 • Gi kundene direkte tilgang til kundestøttesakene sine via en nettportal

 • Opprett kundestøttesaker automatisk når de sendes fra nettsiden

 • Trekk automatisk fra tid på stemplingskort

 • Automatisk tildelte saksnummer gjør det enkelt å finne og følge saken

 • Analyser kundestøttesakene for å forbedre kundestøtteorganiseringen, produkttilbudet og opplæringen

 • Sjekk raskt statusen for kundestøttesaker (f.eks. pågående, utgått, lukket) for å justere ressursfordelingen


Kundestøtte er en integrert del av forholdet til kundene

Kundene forventer at dere behandler dem profesjonelt og konsekvent, uansett hvem de snakker med. Fornøyde kunder er gode kunder. Derfor må kundestøtte og salg ha integrerte prosesser og systemer, slik at de kan komme hverandre til gode og støtte hverandre. Kundestøtte vil ha den nødvendige kunnskapen for å kunne prioritere kundestøttesaker, og salg har et fullstendig bilde av kundenes forespørsler for i større grad å kunne sørge for nysalg.


Håndter saker raskere og mer konsistent med ofte stilte spørsmål

Kundene stiller gjerne ganske like spørsmål. Hvis spørsmålene er generelle, vil du spare mye tid på å sette opp en liste med ofte stilte spørsmål. Du vil også sikre konsekvente svar, uavhengig av hvem som er ansvarlig for kunden eller kundestøttesaken. Kundestøttemedarbeiderne kan raskt slå opp et spørsmål og sende svaret til kunden på e-post.


Håndter sakene mer profesjonelt med saksloggen

Saksloggen gjør at du kan se den nøyaktige forespørselen fra kunden, dialogen dere har hatt og svarene du har gitt. Loggen bidrar til å løse mer komplekse og omfattende saker, og gir kunden både en profesjonell og personlig opplevelse.


Registrer hvor fort dere løser saker

Du kan ta i bruk stemplingskort-funksjonen for å selge og registrere tiden som er bukt på spesifikke kunder. Tidsregistrering vil også vise hvor fort dere løser saker, både generelt og ned til hver sakstype eller hvert produkt, for eksempel. Dette går helt ned til hver kundestøttemedarbeider eller -gruppe, om du vil. Dermed kan du dokumentere om du trenger flere ressurser eller bedre opplæring.


Analyser kundestøttesakene

Bruk webCRMs kraftige rapporteringsverktøy til å analysere kundestøttesakene. Du kan for eksempel analysere «prioritet» for å finne ut om kundestøttesakene vanligvis er store eller små. Du kan også se nærmere på «lukkingsgrunn» for å finne ut hvor mange saker som er løst/uløst. Hvis du bruker tidsregistrering, kan du se hvor raskt forskjellige typer kundestøttesaker løses. Denne kunnskapen kan hjelpe deg til å avgjøre om du for eksempel bør tilby mer eller annerledes produkttrening, styrke eller utvide ferdighetene, lage nye opplæringsressurser eller forbedre produkttilbudet. Du kan sørge for at kunnskapen fra kundestøtte føres videre til salgs- og ledelsesavdelingen.


Gi kundene direkte tilgang til kundestøttesakene sine

Gi kundene direkte tilgang til å registrere nye kundestøttesaker og se fremgangen i allerede innsendte saker. Gi tilgang til de delene av webCRM du ønsker, gjennom kundeportalen, som utveksler informasjon med webCRM. Det er betryggende for kunden at fremgangen i komplekse eller langvarige saker kan overvåkes, og du slipper å måtte rapportere om hva som er status til kunden.


Start 14-dagers gratis prøveperiode nå
Du vil også motta vårt månedlige nyhetsbrev. Vi deler ikke dine opplysninger med tredjepart, og du kan når som helst si opp abonnementet.

GRATIS PRØVESYSTEM

Kontakt oss

+46(0)8-572 365 40

webCRM Sverige
Lagergrensgatan 2
652 26 KARLSTAD
Sverige

Send oss ​​en epostPrivacy Policy

Prøv webCRM

Gratis prøveperiode

Følg oss

webCRM ble grunnlagt i 2005 og er etablert i 11 land. Vi har vokst år etter år, helt fra dag én. webCRM har fått Gazelle-prisen fem år på rad som en anerkjennelse av eksepsjonell vekst.

+46(0)8-572 365 40

Gratis prøveperiode

Gratis prøveperiode

Følg oss